Asbestsanering i Fredrikstad og omegn

Hva er asbestsanering?

Asbestsanering er kort fortalt prosessen med å fjerne asbest og asbestholdig materiale i eksisterende bygg, konstruksjoner eller installasjoner. Diamantboring utfører både innvendig og utvendig asbestsanering. Vi fjerner eternittplater på tak, fasade, i fyr-rom og lignende. Vårt leveringsområde omfatter primært i Østfold og søndre del av Akershus, med flest oppdrag rundt byene Fredrikstad, Sarpsborg og Moss. Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon.

Hvorfor utføre asbestsanering?

Asbest er sjelden forbundet med noe positivt. Navnet blir brukt som en samlebetegnelse på en gruppe av krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur. Å puste inn asbest kan føre til flere negative helsemessige konsekvenser. Sykdommer som kan utvikles i slike tilfeller er lungekreft, lungehinnekreft og asbestose. For å unngå at hendelser som dette inntreffer, er det vitalt at slikt arbeid utføres på en forsvarlig måte.

Det er flere år siden man sluttet å bruke materialer som inneholdt asbest når man bygget diverse hus, installasjoner og bygninger. Allikevel finnes det fortsatt asbest i utallige bygg. Det er ved tilfeller hvor asbestholdig materialet skades og ødelegges, ofte i sammenheng med rivning, vedlikeholdsarbeid og lignende, at risikoen for å puste inn det giftige stoffet oppstår. Grunnen til dette er at det er i slike prosesser at asbeststøv utvikles. Om du mistenker at materialet du ønsker å utføre slikt arbeid på inneholder farlige stoffer, er det vitalt at man får sjekket opp dette med fagfolk som er kompetente på sanering.

Det er også verdt å merke seg at asbest ikke utelukkende kun finnes i bygg og konstruksjoner. Stoffet kan også forekomme i ventilasjonskanaler, diverse rør, gulvfliser av vinyl med mer. I og med at asbest potensielt er kreftfremkallende, har det vært forbudt å bruke i Norge siden 1980- tallet. Det er derfor en nødvendighet å utføre asbestsanering ved renovering, riving og tilsvarende arbeid. Har du behov for asbestsanering i Fredrikstad og omegn? Vi utfører jobben raskt og effektivt!

«Vi innehar nødvendig godkjenning for arbeid med asbestsanering.»

Krav om godkjenninger for asbestsanering

For å drive med asbestsanering kreves det godkjenning fra Arbeidstilsynet. Vår bedrift innehar selvsagt de nødvendige tillatelsene som kreves for å drive med arbeid innen asbest, da vi er godkjent etter Asbestforskriftens §22. Forskriften sikrer våre kunder en godkjent leveranse av asbestsaneringsarbeid med de retningslinjer og skjemaer for rapportering som ligger i systemet. I tillegg er våre ansatte til enhver tid oppdatert gjennom de kursene som myndighetene pålegger oss å gjennomføre. Ved asbestsanering er vi pålagt å bruke verneklær og vern for ånderett. Gjennom flere års fartstid innenfor dette fagområdet, har vi opparbeidet oss en solid erfaring og kompetanse på asbestsanering.

asbestsanering