Asbestsanering i Fredrikstad og omegn

Hva er asbestsanering?

Asbestsanering er kort fortalt prosessen med å fjerne asbest og asbestholdig materiale i eksisterende bygg, konstruksjoner eller installasjoner. Diamantboring utfører både innvendig og utvendig asbestsanering. Vi fjerner eternittplater på tak, fasade, i fyr-rom og lignende. Vårt leveringsområde omfatter primært i Østfold og søndre del av Akershus, med flest oppdrag rundt byene Fredrikstad, Sarpsborg og Moss. Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon.

KONTAKT OSS

Hvorfor utføre asbestsanering?

Asbest er sjelden forbundet med noe positivt. Navnet blir brukt som en samlebetegnelse på en gruppe av krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur. Å puste inn asbest kan føre til flere negative helsemessige konsekvenser. Sykdommer som kan utvikles i slike tilfeller er lungekreft, lungehinnekreft og asbestose. For å unngå at hendelser som dette inntreffer, er det vitalt at slikt arbeid utføres på en forsvarlig måte.

Det er flere år siden man sluttet å bruke materialer som inneholdt asbest når man bygget diverse hus, installasjoner og bygninger. Allikevel finnes det fortsatt asbest i utallige bygg. Det er ved tilfeller hvor asbestholdig materialet skades og ødelegges, ofte i sammenheng med rivning, vedlikeholdsarbeid og lignende, at risikoen for å puste inn det giftige stoffet oppstår. Grunnen til dette er at det er i slike prosesser at asbeststøv utvikles. Om du mistenker at materialet du ønsker å utføre slikt arbeid på inneholder farlige stoffer, er det vitalt at man får sjekket opp dette med fagfolk som er kompetente på sanering.

Det er også verdt å merke seg at asbest ikke utelukkende kun finnes i bygg og konstruksjoner. Stoffet kan også forekomme i ventilasjonskanaler, diverse rør, gulvfliser av vinyl med mer. I og med at asbest potensielt er kreftfremkallende, har det vært forbudt å bruke i Norge siden 1980- tallet. Det er derfor en nødvendighet å utføre asbestsanering ved renovering, riving og tilsvarende arbeid. Har du behov for asbestsanering i Fredrikstad og omegn? Vi utfører jobben raskt og effektivt!

«Vi innehar nødvendig godkjenning for arbeid med asbestsanering.»

Krav om godkjenninger for asbestsanering

For å drive med asbestsanering kreves det godkjenning fra Arbeidstilsynet. Vår bedrift innehar selvsagt de nødvendige tillatelsene som kreves for å drive med arbeid innen asbest, da vi er godkjent etter Asbestforskriftens §22. Forskriften sikrer våre kunder en godkjent leveranse av asbestsaneringsarbeid med de retningslinjer og skjemaer for rapportering som ligger i systemet. I tillegg er våre ansatte til enhver tid oppdatert gjennom de kursene som myndighetene pålegger oss å gjennomføre. Ved asbestsanering er vi pålagt å bruke verneklær og vern for ånderett. Gjennom flere års fartstid innenfor dette fagområdet, har vi opparbeidet oss en solid erfaring og kompetanse på asbestsanering.

asbestsanering

Radonsanering

Radongass kan ikke luktes, og er heller ikke synlig for det blotte øyet. Radon er en sjelden gass, som har naturlig opprinnelse i bergarter. Radon har evnen til å trenge inn i bygninger og konstruksjoner gjennom sprekker i grunnmur. I likhet med asbest, er også radongass meget skadelig for mennesker og dyr ved innånding. Den er giftig og kreftfremkallende, og i følge Verdens Helseorganisajson er det kun røyking som fører til flere tilfeller av lungekreft enn radongass.

Den eneste måten å påvise om det finnes radon i bygg og installasjoner, er ved hjelp av måling som gjennomføres med diverse måleinstrumenter. Vi tilbyr radonsanering, med tilhørende måling av verdier og levering /installering av anlegg for reduksjon og fjerning av radongass. Er du usikker på om det finnes radon der du befinner deg, er det viktig å få sjekket dette ut fortløpende. Ta kontakt med oss i dag, og vi utfører en helhetlig måling for deg.