Våre Tjenester

Kjerneboring

AS Diamantboring tilbyr hulltaking (boring) i alle typer materialer. Alt fra helt enkle jobber som å montere inn ventiler i en betongvegg i en privat bolig, til større typer jobber innenfor ombygging i industribygg etc.

Også her spiller vår lange erfaring og høye kunnskap om denne type arbeider en viktig rolle for å velge de gode løsningene til det beste for oppdragsgiver.

Betongsaging

Innenfor denne type arbeid kreves stor bredde i maskinpark samt erfaring og kunnskap.

Vi tilbyr begge deler, og totalt tilbyr AS Diamantboring en pakkeløsning som sørger for best mulig resultat, sett i forhold til et fornuftig tidsperspektiv i oppdragene.

Minimaskiner

Med ulike typer minimaskiner tilbyr AS Diamantboring følgende:

  • Graving
  • Massehåndtering
  • Pigging med minilaster eller rivingsroboter med størrelse fra 350kg - 4,5 tonn.
  • Betongklipping

Rivearbeider

AS Diamantboring har lang og bred erfaring innen de fleste typer rivearbeider.

Med siste teknologi samt en omfattende verktøypark, utfører vi alt fra små riveoppdrag til total omgjøring av større bygg og installasjoner.

Med vår erfaring opplever kunden et samspill til beste for alle parter. Det er mye som skal planlegges og ivaretas før selve prosjektet starter, og her vil vår erfaring bety mye for prosjektet.

Tidlig i prosessen vil vi finne de gode løsningene til beste for kunden

Asbestsanering

AS Diamantboring er godkjent av Arbeidstilsynet for asbestsanering etter Asbestforskriftens §22.

Forskriften sikrer våre kunder en godkjent leveranse av asbestsaneringsarbeider med de retningslinjer og skjemaer for rapportering som ligger i systemet.

Vår ansatte er til enhver tid oppdatert gjennom de kurs myndighetene pålegger oss å gjennomføre.

Vi utfører alt fra kontroll og prøvetaking til saneringsjobber.

Pigging

AS Diamantboring tilbyr også pigging og betongdemolering.

Alt fra piggeoppdrag på f.eks små bad, til effektiv riving av vegger eller andre typer omgjøringsprosjekter hvor det kreves effektive maskiner – vi har utstyret!

Vi klipper i betong inntil 56 cm bredde, og med opptil 200 tonns klippetrykk.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon rundt denne typer arbeider.

Stålarbeider

Gjennom gode avtaler med samarbeidspartnere tilbyr AS Diamantboring ulike typer stålarbeider.