Radonsanering i Fredrikstad og omegn

Vi tilbyr radonsanering, med tilhørende måling av verdier og levering/installering av anlegg for reduksjon og fjerning av radongass. Er du usikker på om det finnes radon der du befinner deg, er det viktig å få sjekket dette ut fortløpende. Ta kontakt med oss i dag, og vi utfører en helhetlig måling for deg.

Radon er en gass som er luktfri, og er heller ikke synlig for det blotte øyet. Radon er en sjelden gass, som har en naturlig opprinnelse i bergarter. Radon har evnen til å trenge inn i bygninger og konstruksjoner gjennom sprekker i grunnmurer. Radonnivået i den enkelte bolig er påvirket av lokale forhold og det kan være stor variasjon over korte avstander.

I likhet med asbest, er også radongass meget skadelig. I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsak til lungekreft etter aktiv røyking. Ved innånding av radonholdig luft vil radon kunne feste seg til lungevev og være en medvirkende årsak til økt risiko for lungekreft. Risikoen for lungekreft øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden. Det finnes ingen nedre terskelverdi for når radon ikke gjør skade. Faren for medvirkning til lungekreft er særlig aktuell i kombinasjon med røyking. Statens strålevern anbefaler at radonnivået holdes så lavt som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået innendørs overstiger 100 Bq/m³.

For å kunne si noe sikkert om radonforholdende i en bolig, må det gjennomføres målinger. Den eneste måten å påvise om det finnes radon i bygg og installasjoner, er ved hjelp av måling som gjennomføres med diverse måleinstrumenter.

*Vi utfører radonsanering på private boliger, næringsbygg og offentlige bygg.

Radonsanering

Radontiltakene vi tilbyr er:

  • Div. ventilasjon
    Vi utfører radonsanering med både enkel ventilasjon og eller balansert ventilasjon
  • Radonbrønn og radonsug
    Vi utfører radonsanering med ventilasjon og endring av trykk under byggene
  • Etterkontroll
    Vi gjør etterkontroll med nye målinger for å se til at tiltakene som har blitt utført er   holdbare etter Statens stråleverns anbefalinger

Hvilket radontiltak som er den mest hensiktsmessig å gjøre avdekkes gjennom inspeksjon, befaring, radonmåling og undersøkelse av byggets form og fysikk som gjennomført av oss.

Vi gjør en viktig etterkontroll med nye målinger for å se til at jobben som har blitt utført har godkjente radonnivåer etter Statens stråleverns anbefalinger.